Tokic i Halilovic o JMBG

Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta i Sefer Halilović, prvi komandant Armije RBiH u ime više hiljda građana podržavaju masovno nezadovoljstvoširom BiH zbog nedonošenja izmjena i dopuna Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Također, uputili su Ustavnom sudu BiH zahtjev za hitno rješavanje pomenutog problema.
Zbog ne provođenja obavezujuće odluke Suda BiH, od strane parlamentaraca Parlamentarne skupštine BiH o izmjenama Zakona o JMBG-u, drastično su narušena osnovna ljudska prava desetine hiljada građana naše države.
Tokić i Halilović su zatražili od Ustavnog suda da u okviru svojih Ustavnih prava i obaveza donese – nametne izmjene i dopune Zakona o JMBG-u, jer u dosadašnjoj praksi djelovanja ova institucija je više puta koristila svoje ustavno pravo, u slučajevima kada organi i organizacije koje su bile obavezne provesti odluke u predviđenom roku to nisu učinile.
Sejfudin Tokić i Sefer Halilović će ovaj zahjev, u ime građana, zvanično predati Ustavnom sudu BiH u ponedjeljak 10. juna, u 10,00 sati.
Na kraju, pomenuti naglašavaju da je neprovođenje odluke Ustavnog suda BiH i drastično kršenje Ustava predstavlja krivično djelo, te traže od nadležnih institucija da poduzmu aktivnosti na kažnjavanju onih koji su mjesecima opstruirali provođenje odluke Ustavnog suda BiH.