Pocetak MRAV-a na bosanskim piramidama

Volonteri prve smjene Međunarodne radne akcije volontera: “MRAV – Bosanske piramide 2012” stigli su 2. juna 2013. u Visoko i označili početak ovogodišnje arheološke sezone iskopavanja u Bosanskoj dolini piramida. Ove godine se kroz osam četrnaestodnevnih smjena očekuje nekoliko stotina zaljubljenika istraživanja da se pridruže Fondaciji u iskopavanju najvećih svjetskih piramida i misterioznog podzemnog labirinta. Prvi volonteri došli su iz Velike Britanije, Španije, Novog Zelanda, Kanade, Bugarske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Francuske i drugih zemalja.
Prvog radnog dana, u ponedeljak 3. juna je arheološki menađer ovogodišnje sezone Tim Moon sa Novog Zelanda održao arheološki trening sa pristiglim volonterima. Objašnjena je metodologija arheološkog istraživanja, postupanje sa potencijalnim artifaktima i organskim materijalom, sigurnosne procedure i sl. Nakon toga ih je direktor Fondacije dr. Semir Osmanagić proveo kroz nekoliko arheoloških lokacija (Podzemni labirint Ravne i Bosanska piramida Sunca) dajući im hronologiju projekta i upoznavajući sa rezultatima iskopavanja i interdisciplinarnih naučnih snimanja.
U utorak 4. juna svi volonteri su bili angažovani u Podzemnom labirintu Ravne od 9:00 – 15:30 sati. Fondacija je osigurala alate, opremu i lokalni prijevoz do hotela “Piramida Sunca”.