Uvreda za sve žrtve agresije na R BiH

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava zločina u Ahmićima

Pjesnička satira što ju je napisao hrvatski novinar Predrag Lucić je strašna uvreda za sve žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine i genocida protiv njenih građana, posebno uvreda za preživjele žrtve i svijedoke zločina u Ahmićima, najvećeg  zločina u agresiji Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Zločini nad Bošnjacima u Ahmićima, 16. aprila 1993, planirani su i pripremljeni, te izvršeni organizirano i sistematski. Oni su jedan od najstravičnijih zločina počinjenih nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana. Zločin u Ahmićima nije bio borbena operacija već dobro planirano i dobro organizirano ubijanje bošnjačkih civila. Ono što se dogodilo u Ahmićima ušlo je u historiju kao jedna od najstrašnijih ilustracija nečovječnosti.

Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da su ti zločini bili zločin protiv čovječnosti. Na primjeru zločina u Ahmićima, Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije je utvrdio da je Republika Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, čime je oružani sukob dobio karakter međunarodnog oružanog sukoba i to zbog direktne umiješanosti Hrvatske vojske i zbog postojanja opće kontrole Hrvatske nad snagama i vlastima bosanskih Hrvata. Zločin su otkrili mirovne snage Ujedinjenih Nacija sastavljene od britanske vojske, i pukovnik Bob Stewart.

Ubijeno je116 osoba, od čega su 32 bili žene, a 11 djeca mlađa od 18 godina. Dvije lokalne džamije su uništene eksplozivima, od 200 bošnjačkih kuća, spaljeno je njih 180. Počinitelji su bili pripadnici sljedećih jedinica: Anti-teroristička bojna Vojne Policije HVO-a “Jokeri”, Viteška brigada HVO-a, PPN Vitezovi te brigada “Nikola Šubić Zrinski”. Za ovaj zločin osuđeni su: Dario Kordić (25 godina), Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić osuđeni su na zatvorsku kaznu od 6 do 10 godina zbog sudjelovanja u napadu, no pravosnažnom presudom su 2001. oslobođeni krivnje. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Šantić 18 godina zatvora. Dragan Papić oslobođen je krivnje.

Za zločin u Ahmićima ispriku je dao i predsjednih Hrvatske Ivo Josipović:

Svi smo se ovdje ujedinili u želji da se oda počast žrtvama, da se sjetimo žrtava i kažemo nikad više.

Kao glas preživjelih žrtava i svijedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana, Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra da zločin ne smije biti predmet satire. Satira vrijeđa bolne osjećaje žrtava i svijedoka zločina.

Predrag Lucić i njegovi istomišljenici trebaju znati da su nakon posljednjeg najkrvavijeg genocida, Bošnjaci  postali svjesniji svoje tradicije, duhovnosti, kulture, narodne pripadnosti, jezika i jedinstvene, demokratske, zajedničke, suverene države Bosne i Hercegovine. Spremniji su braniti  i boriti se za svoje pravo na slobodu, imetak i čast.  Bošnjaci ne zaboravljaju da su ih decenijama prije posljednjeg genocida učili da zaborave svoju kulturu, tradiciju, duhovnost, jezik i državu. Bošnjaci su od ropstva došli do slobode u kojoj sada svijedoće bošnjačku čast i slobodu, putem  bošnjačkog jedinstva u odbrani i borbi protiv genocida, negatora genocida, u borbi za istinu o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana, u borbi za pravdu za žrtve i svijedoke agresije i genocida.

Gopodine Luciću svako bošnjačko dijete će znati ko mu je prijatelj, a ko neprijatelj, svako bošnjačko dijete će znati istinu o zločinu u Ahmićima da bi se izborio za pravdu za preživjele žrtve i svijedoke tog strašnog zločina i svih drugih

Institut za istraživanje genocida, Kanada traži da se zaustavi širenje vjerske i nacionalne mržnje u Bosni i Hercegovimi kroz ismijavanje bošnjačkih žrtava i zahtijeva od državnih organa da kazne sve one koji na račun ismijavanja bošnjačkih žrtava pokušavaju širiti vjersku i nacionalnu mržnju.

Institut za istraživanje genocida, Kanada još jednom upozorava da se u Bosni i Hercegovini konačno trebaju riješiti prava žrtava agresije i genocida. Bosna i Hercegovina još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava.  Istovremeno Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra nedopustivim da prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja ili opravdavanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini već godinama čeka na usvajanje. Zabranjuje se i kažnjivo je negiranje holokausta, genocida, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti je elementarna stvar koja se preuzima iz svijetskih i evropskih konvencija. Neophodno da Bosna i Hercegovina, kao zemlja u kojoj se dogodio genocid, ima ova zakonska rješenja. Nema istinske pravde bez ovih zakonskih riješenja.

Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada