Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu proglasilo je Radovana Karadžića krivim za genocid u Srebrenici.Genocid u Srebrenici bio je druga tačka od ukupno 11 tačaka optužnice protiv Radovana Karadžića. On je i u prvostepenoj presudi proglašen krivim za genocid u Srebrenici, što je potvrdila i današnja pravosnažna presuda.

Radovan Karadžić je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu da se bosanski Muslimani u Srebrenici eliminišu ubijanjem srebreničkih muškaraca i dječaka, kao i prisilnim odvođenjem žena, djece i
dijela starijih muškaraca iz Srebrenice.

Šestog jula 1995. ili približno tog datuma snage bosanskih Srba napale su srebreničku enklavu. Samo nekoliko dana poslije tog napada Radovan Karadžić je
zajedno s drugima formulisao zajednički cilj da se bosanski muslimani u Srebrenici eliminišu ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca. 

U periodu od 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. snage koje su učestvovale u napadu na Srebrenicu izvršile su sljedeća djela: 

– Ubijanje više od 7.000 srebreničkih muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, putem organizovanih i situacionih pogubljenja.

– Nanošenje teških tjelesnih ili duševnih povreda hiljadama bosanskih muslimana iz Srebrenice, muškog i ženskog spola, uključujući, između ostalog, odvajanje
muškaraca i dječaka od njihovih porodica i prisilno odvođenje žena, djece i dijela starijih muškaraca iz enklave. 

Zbog svega toga, između ostalog, Radovan Karadžić je kriv za genocid u Srebrenici.