BiH gradjani u dijaspori – ispunite upitnik!

IOM BiH i Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa UNDP-om i uz podršku Vlade Švajcarske trenutno sprovode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će se sprovesti u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji i SAD-u, a pomoći će nam da dobijemo informacije o društveno – ekonomskom profilu bosanske dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.

Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, pripremiće se niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemlji u kojoj živite kako bi se poboljšala interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razvile politike i uslovi koji će BiH dijaspori doprinos razvoju svoje zemlje učiniti privlačnim i povoljnim.

Rezultati mapiranja dijaspore biće korišteni za uspostavljanje mehanizma prenosa znanja u BiH i platforme za crowdsourcing, kao i za angažovanje dijaspore za ekonomski razvoj.

Ljubazno vas pozivamo da ispunite upitnik (izaberite jedan, ili na engleskom ili na nasem jeziku). U upitniku se nigdje ne trazi vase ime niti bilo kakva informacija o vasim licnim podacima, pa je time vas anonimnost zagarantovana.

Unaprijed Vam zahvaljujemo!

1) IOM D4D Survey – English 

2) IOM D4D Upitnik – Bosnian