U BiH se malo zna o dijaspori, a ona ima jake resurse

“Migracije iz Bosne i Hercegovine” naziv je publikacije, zbornika radova koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu.

Ova knjiga predstavlja sabrane rukopise izlaganja s međunarodnog znanstvenog skupa “Istraživačka radionica o migracijama iz BiH“ koji je održan u septembru 2012. godine u Sarajevu.

“Činjenica je da u BiH nije dovoljno razvijena svijest o značaju i mogućoj ulozi dijaspore, posebno za razvoj ove zemlje. BiH zaista ima ogromne resurse u svojoj dijaspori, resurse koji žele pomoći u razvoju zemlje”, kazala je danas u Sarajevu pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Ruzmira Tihić-Kadrić.

Međutim, dodala je ona, u BiH se jako malo zna o dijaspori.

“Istraživačkom radionicom koju smo organizirali prošle godine u saradnji sa Fakultetom političkih nauka i zbornikom radova koji predstavlja skup radova koji su prezentirani na toj radionici, htjeli smo malo da utječemo na povećanje svijesti o značaju dijaspore. Htjeli smo jednostavno da povećamo to znanje ko je, šta je dijaspora” kazala je Tihić-Kadrić.

Po njenim riječima, zbornik radova će se uskoro naći na web stranici Ministarstva u elektronskoj formi, a sve u cilju širenja svijesti i znanja o značaju dijaspore.

 

Source:Klix.ba