Otpadna motorna ulja truju gradjane

Udruženje za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa sjedistem u Sarajevu izdalo je Saopstenje 10 marta u kome navode potrebu zastite gradjana od zagadjenja otpadnim motornim uljima u nasoj drzavi.

Iako se svake godine u Federaciji BiH generiše na desetine hiljada tona otpadnog motornog ulja, trenutno ne postoji  precizna zakonska regulatiava harmonizovana sa evropskim direktivama, a samim tim  ni kvalitetno organizovano prikupljanje otpadnih  motornih ulja nakon zamjene.

Prema procjenama, količine otpadnih ulja i zauljenog otpada koje se generiraju na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini iznose između 21.500 i 23.000 tona.

U našoj državi u 2011. godini registrovano je ukupno  1.026.254 cestovnih motornih vozila – proizvođača otpadnih motornih ulja i to: u Federaciji BiH  611.766, u Republici Srpskoj  381.568 i u Distriktu Brčkom 32.920. 

Europski prosjek sakupljanja otpadnih ulja je oko 70 do 75 % i različit je po zemljama, a u Federaciji BiH  je nedopustivo nizak i znosi od 10 do 15%.

Neadekvatno upravljanje otpadnim uljima dovodi do kontaminacije vodotokova i zemljišta. Jedan litar otpadng motornog ulja zagadi milion litara pitke vode. Mikroflora površinskih slojeva zemlje pod uticajem otpadnih ulja postaje  mrtva za biljni svijet za dugi vremenski period.

„Nažalost otpadna ulja se u Sarajevu i cijeloj Federaciji BiH koriste i kao energent za zagrijanje kuća i stanova, i to na nepropisan način što je velika je prijetnja kvalitetu           atmosfere, zdravlju, a uzrok je i invaliditetu.  Na crnom tržištu pojavljuju se gorionici na otpadno motorno ulje koji naši sugrađani upotreljavaju za centralna grijanja iako se zna da se otpadno ulje smije spaljivati u na relativno niskim temperaturama do 500 °C jer oslobađa vrlo otrovne spojeve, dioksine, koji zatim iz zraka prelaze u žive organizme, a otrovni su i kancerogeni“ – izjavio je Aziz Tafro – Predjsednik Udruženja.