Zeleno svjetlo za razvoj projekta Drina-Tara

Načelnici 15 općina iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore potpisali su na Zlatiboru Memorandum o razumijevanju čiji je cilj stvaranje preduvjeta za buduću prekograničnu saradnju u regiji Drina-Tara.

Dogovorili su zajedničke aktivnosti usmjerene na ruralni i razvoj poduzetništva, turizam i zaštitu životne sredine.

Zajednički cilj je korištenje lokalnih i nacionalnih resursa, kao i međunarodne pomoći za povećanje ekonomske konkurentnosti ove regije.

Projekat saradnje vodi Radna grupa za regionalni ruralni razvoj – SWG, a podržala su ga i ministarstva poljoprivrede iz ove tri zemlje, kao i Evropska unija.

Predstavljanje donatorima

Zajednički prioritetni projekti bit će uskoro predstavljeni donatorima, tako da u najkraćem roku dođe do njihove realizacije.

“Od 2014. trebalo bi se pristupiti finansiranju projekata koji će biti odobreni od strane donatora i finansijera. Jedna mogućnost za finansiranje je nova IPA [predpristupni fondovi EU-a], odnosno IPA2, od 2014. do 2020. S tim što finansiranje od strane drugih donatora nije isključeno“, rekla je Irena Džimrevska, izvršna direktorica SGW-a.

Regija Drina-Tara pokriva teritoriju koja pripada BiH, Crnoj Gori i Srbiji.

Geografski, to je područje omeđeno prirodnim cjelinama doline rijeke Drine i planinskog područja planine Tare.