Community Featured — 19 May 2014

Povodom dramatične i katastrofalne situacije u Bosni i Hercegovini

May 16, 2014

Povodom dramatične i katastrofalne situacije koja je zadesila gotovo čitavo područje Bosne i Hercegovine, a usljed poplava neviđenih razmjera prouzrokovanih padavinama koje nisu zabilježene u posljednjih 120 godina, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva na solidarnost i pomoć. Naime, pojedini gradovi kao sto su Maglaj, Brčko, Ključ, Živinice, Zavidovići, Srebrenica, pojedini dijelovi Tuzle, Zenice, Sarajeva su kompletno ili djelimično pod vodom. Također mnoga mjesta su pogođena klizištima i odronima, koji su nanijeli ogromnu materijalnu štetu ionako ugroženom stanovništvu ovih područja.

Dosadašnje nevrijeme u vidu prirodne katastrofe je odnijelo i šest života, a još mnogi su ostali ugroženi i nalaze se na krovovima svojih kuća čekajući spas. Ovim putem Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve svoje članove kao i kompletnu bošnjacku dijasporu, shodno svojim mogućnostima, da se uključe u pružanje pomoći poplavljenim naseljima i ugroženim porodicama kojima je svaka pomoć u ovom momentu neophodna. Istovremeno pozivamo i sve bosansko-hercegovačke organizacije da iskoriste mogućnosti okupljanja svog članstva, da zaborave na međusobne razlike, te da jedino uz opredjeljenje za solidarnost i humanost pomognemo svojim sugrađanima.

poplave 3Apeliramo na sve one koji su u mogućnosti da doniraju bilo kakvu pomoć a pogotovo finansijske prirode da budu veoma oprezni kome i kako da doniraju svoj novac. Donacije trebaju biti transparentne i tačno zavedene. Iz ovih razloga, ovom prilikom Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike u saradnji sa Humanitarnim Fondom Atlanta, poziva da se donacije uplate na račun ovog fonda koji ima iskustva sa donacijama i koji to radi na profesionalan i transparentan način već dugi niz godina.

Svi oni koji žele donirati, mogu uplatiti preko Paypal (http://goo.gl/Ud4kgR). Sve donacije će biti uručene preko Humanitarnog Fonda Atlante osobama kojima je najviše potrebna pomoć.

S velikom zahvalnošću,

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}
www.bosniak.org

Institut za istraživanje genocida, Kanada {IGK}
www.instituteforgenocide.org

CALL TO ACTION: Due to the dramatic and catastrophic situation in Bosnia and Herzegovina
May 19, 2014

Due to the dramatic and catastrophic situation that has impacted almost the entire territory of Bosnia and Herzegovina, and the worst flooding in the last 120 years and its subsequent landslides, the Congress of North American Bosniaks and the Institute for Research of Genocide, Canada call for solidarity and support. In fact, some cities such as Maglaj, Brcko, Kljuc, Zivinice, Zavidovici, Srebrenica, Prijedor, some parts of Tuzla, Zenica, and Sarajevo are fully or partially under water. Also, many areas are affected by landslides, which have caused enormous damage to the already vulnerable populations of this region.
To date these disasters have claimed dozens of lives and thousands more are homeless and living in shelters. So we invite all our members and the entire Bosnian diaspora, to help in any way possible and to engage in assisting flooded areas and all disadvantaged families. At the same time, we invite the Bosnian and Herzegovinian organizations to seize the opportunities to gather their members, to forget their differences, and to commit to solidarity and humanity and to help our follow countrymen.
We are appealing to all those who are able to provide any assistance, and especially those of financial nature to be very careful where and how they donate their funds. Due to some reports of misappropriations of donations contributed by other organizations and individuals, the Congress of North American Bosniaks in cooperation with the Humanitarian Fund of Atlanta, will ensure that all donations make it to those who need help the most.
This Fund has for many years worked in a professional and transparent manner and is well known to the diaspora. All those who wish to donate can donate via Paypal (http://goo.gl/Ud4kgR)
Thank you for all your support in these moments of need.
Sincerely,
Congress of North American Bosniaks
www.bosniak.org
Institute for Research of Genocide, Canada
www.instituteforgenocide.org

Share

About Author

admin